Základní hodinová sazba je 500 korun, doprava 500 korun.

Výsledná cena však závisí také na dojezdové vzdálenosti, případně složitosti a náročnosti provedené práce.

Ceny jsou proto většinou smluvní, uvedená hodinová sazba je spíše orientační. Konečnou částku se dozvíte vždy předem, po vzájemné domluvě a dohodě.